motywacja pracownika
Biznes

Jak zarządzać zespołem czyli motywowanie pracowników

Dla efektywnego funkcjonowania każdej firmy, kluczowe jest zadbanie o kapitał ludzki. Motywacja pracowników bardzo często opiera się głównie o mechanizm „kija i marchewki” (system kar i nagród). Tak postępuje większość pracodawców, jednak jest to błędna droga. Dla sprawnego zarządzania zespołem kluczowe znaczenie ma pobudzenie i podtrzymanie siły wewnętrznej w pracowniku do wykonywanej pracy. Satysfakcja powinna wynikać nie tylko z bodźców finansowych, ale z samego faktu wykonywanej pracy.

Praca, która jest interesująca, umożliwia rozwój, będzie lepiej motywowała pracowników do jej wykonywania. Dlatego bardzo ważne jest, by pracownicy uczyli się, zdobywali nowe umiejętności i kompetencje. Nawet gdy pracownicy zarabiają dobrze, mogą czuć się zniechęceni do pracy, jeśli będą uważali, że marnują w niej czas i nie uczą się niczego nowego.

Kluczową rolę odgrywa lider w zespole. Należy pamiętać, że przykład zawsze idzie z góry. Jeżeli lider jest osobą kompetentną, pełną entuzjazmu i zaangażowania, jego postawa udziela się pracownikom. Bardzo ważne jest, by lider był osobą o pozytywnym stosunku do pracy, przykładną i sumienną, zarażającą swoim entuzjazmem innych, jasno przedstawiającą cel. Jeśli lider sam daje do zrozumienia zespołowi, że nie potrafi jasno określić celów firmy lub lekceważy je, trudno oczekiwać, że ta postawa nie udzieli się pracownikom. Cele powinny być jasno zdefiniowane i mierzalne, przedstawione pracownikom tak, by rozumieli je i potrafili zweryfikować ich osiągnięcie. Cele postawione przed pracownikami muszą być realistyczne. Stawianie celi niemożliwych do wypełnienia może jedynie wywołać poczucie frustracji i zniechęcić zespół do robienia czegokolwiek.

Bardzo ważne jest również uświadomienie sobie, że motywacja pracowników to proces, o który należy dbać ciągle. Najlepiej motywuje współuczestnictwo. Pracownicy powinni czuć, że są częścią firmy, to sprawi, że w pełni będą angażowali się w realizowanie celów.