osuszanie domu
Dom i Ogród

Najlepsze metody osuszania budynków

Zawilgocone ściany są częstym problemem starych budynków, w których następuje stopniowa erozja fundamentów. Jakie są najlepsze sposoby walki z wilgocią?

Osuszanie kondensacyjne

Jego celem jest skroplenie pary wodnej znajdującej się w pomieszczeniach. Zmniejsza to nie tylko zawilgocenie budynku, ale również pozwala odparować zalegającą w ścianach wilgoć, której nagromadzenie może doprowadzić do pojawienia się zagrzybienia. Skroplona para wodna gromadzona jest w specjalnym pojemniku, a potem odprowadzana do kanalizacji.

Osuszanie z zastosowaniem mikrofal

Polega ono na intensywnym ogrzewaniu wilgotnych ścian promieniowaniem mikrofalowym. Wilgoć odprowadzona zostaje na zewnątrz i do wewnątrz budynku. W tym drugim przypadku usuwana jest przez aktywną wentylację pomieszczeń. Osuszanie budynków tą metodą może być bardzo niebezpieczne, dlatego wymaga ona rygorystycznego stosowania przepisów bhp.

Metody iniekcyjne

Wśród tych metod wyróżnia się dwie – iniekcję krystaliczną i termoiniekcję. Iniekcja krystaliczna opiera się na aplikacji do ścian cieczy kapilarnych, które pozwalają na uszczelnienie porów w materiale budowlanym. Termoiniekcja polega na wpompowaniu ciepłego powietrza do zawilgoconych ścian. Po ich osuszeniu do otworów w ścianach wlewa się roztwór żywicy metylosilikonowej, która stanowi barierę chroniącą ścianę przed nasiąkaniem wilgocią.

Osuszanie fundamentów

Fundamenty osusza się przy pomocy izolacji pionowej i poziomej. Ta pierwsza polega na ułożeniu na ścianie fundamentowej izolacji i osłonięciu jej materiałem termoizolacyjnym. Izolację poziomą stosuje się przez ułożenie materiału izolacyjnego pomiędzy fundamentem lub ławami fundamentowymi a ścianami parteru. Do izolacji poziomej najczęściej stosuje się papę termozgrzewalną lub grubą folię PCW, która musi mieć co najmniej 2 mm grubości.

Więcej o osuszaniu domów znajdziesz na .