motywacja pracownika
Biznes

Jak zarządzać zespołem czyli motywowanie pracowników

Dla efektywnego funkcjonowania każdej firmy, kluczowe jest zadbanie o kapitał ludzki. Motywacja pracowników bardzo często opiera się głównie o mechanizm „kija i marchewki” (system kar i nagród). Tak postępuje większość pracodawców, jednak jest to błędna droga. Dla sprawnego zarządzania zespołem kluczowe znaczenie ma pobudzenie i podtrzymanie siły wewnętrznej w pracowniku do wykonywanej pracy. Satysfakcja powinna …

Continue Reading