deskowanie wykopów
Budownictwo

Wykonywanie prac ziemnych – zasady bezpieczeństwa

Budownictwo jest branżą o najwyższej wypadkowości. Każdy etap budowania domu wymaga więc dokładnego przygotowania, planu oraz przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wiadomo, że inwestycja budowlana musi być poprzedzona pracami ziemnymi, które są jedną z częstszych przyczyn wypadków na budowie. Dlatego bardzo ważnym krokiem, na tym etapie, jest opracowanie planu BiOZ, zawierającego zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące na terenie budowy.

Wykonanie prac ziemnych – zasady

Najważniejsze zasady, których należy przestrzegać przed rozpoczęciem oraz podczas prac ziemnych, to:
– wcześniejsze zapoznanie pracowników z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót,
– sporządzenie projektu robót ziemnych – w przypadku większych inwestycji,
– odpowiednio sporządzony projekt budowlany – w przypadku małych obiektów (powinien określać położenie instalacji i urządzeń podziemnych, sposób zabezpieczenia wykopu i wyniki badań geologicznych),
– wyznaczenie dróg dojazdowych dla maszyn i urządzeń,
– usunięcie lub zabezpieczenie obiektów i roślinności na terenie prowadzonych prac,
– ogrodzenie terenu, zabezpieczenie wykopów,
– wokół wykopów nocą powinny być ustawione bariery ochronne z czerwonym światłem ostrzegawczym, alternatywą jest szczelne ich przykrycie (wtedy balustrada może być z lin lub taśm),
– wszystkie wykopy muszą być zabezpieczone przed możliwością osunięcia się ścian, np. poprzez deskowanie wykopów (obejmujące podparcie lub rozparcie ścian), tylko skarpowanie czyli bezpieczne nachylenie ścian, zwalnia z tego obowiązku.
– operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać uprawnienia do jego obsługi,
– podczas robót sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną.