zobacz-swoje-prawa-jako-wynajmujacego-mieszkanie
Dom i Ogród

Wynajmujesz mieszkanie w Krakowie? Poznaj swoje prawa!

Smutną prawdą jest, że znacznej części społeczeństwa nie stać na zakup własnego mieszkania, a już zwłaszcza jeśli chodzi o mieszkanie w Krakowie. Stolica małopolski ma niezwykle drogie mieszkania, a równocześnie wielu studentów, stąd w tym akurat mieście mieszkania wynajmuje się na każdym kroku. Ty też wynajmujesz mieszkanie? Zobacz jakie są Twoje prawa.

Oczywiście poza obowiązkami, które w tym artykule pominiemy, wynajmujący mieszkanie – najczęściej zresztą od bogatego właściciela, który nabył to mieszkanie w Krakowie od dewelopera (www.salwator.com.pl) tylko po to by zarobić na wynajmie, ma również swoje prawa i to na nich dzisiaj się skupimy.

Przede wszystkim nim zawrze umowę ma prawo do zażądania kaucji od najemcy tytułem zabezpieczenia zapłaty czynszu za wynajem. Kaucja taka jest zwracana w chwili zwrotu lokalu czy innej rzeczy będącej przedmiotem umowy i nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznej opłaty ustalonej w umowie. Tak samo ma prawo do zmiany jej wysokości poprzez wypowiedzenie dotychczasowego czynszu i ustaleniu nowego przy zachowaniu okresu wypowiedzenia.

W przypadku, gdy najemca nie wywiązuje się z zapisów umowy oraz regulujących wynajem przepisów wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę. Powodem zgodnym z prawem może być na przykład zaległość czynszowa albo użytkowanie lokalu niezgodne z przeznaczeniem.

Czasem najemca zmienia coś w przedmiocie umowy np. ulepsza lokal poprzez montaż nowej instalacji itp. W tej sytuacji wynajmujący może zatrzymać ulepszenie poprzez zapłacenie sumy odpowiadającej kosztom ulepszenia albo zażądać usunięcia go i przywrócenia pierwotnego stanu.

I chyba najważniejsze prawo – wynajmujący może skontrolować stan przedmiotu umowy. Oczywiście musi najpierw ustalić konkretny termin z najemcą. Dobrze jest zawrzeć w umowie paragraf jasno określający częstotliwość takiej kontroli.