spektrometr ramana
Komputery

Nowoczesny przenośny spektrometr Ramana

Spektrometry są to urządzenia, które służą do analizy jakościowej substancji w różnych stanach skupienia. Najczęściej spotykane spektrometry laboratoryjne, to spektrometr FTIR oraz spektrometr Ramana. Urządzenia wykorzystywane są do przeprowadzania badań w laboratoriach chemicznych, farmaceutycznych, dydaktyczno-rozwojowych czy też pracowniach kontroli jakości. Istotne jest to, że badane substancje mogą być zarówno w formie roztworu, jak i ciała stałego.

Spektrometr FTIR i spektrometr Ramana

Spektrometr FTIR jest to urządzenie, które wykorzystuje promieniowanie podczerwone. Pomiar polega na analizie widma światła podczerwonego, które jest przepuszczane przez próbkę. Analiza nie wymaga przygotowania próbki, robi się ją bezpośrednio na konkretnej substancji. Spektrometr Ramana – w tym urządzeniu wykorzystano światło lasera oraz zjawisko Ramana, czyli nieelastyczne rozpraszanie fotonów przez substancje. Technika ta zaczęła się dynamicznie rozwijać. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku farmaceutycznego. Metoda analizy substancji za pomocą spektrometru Ramana została uznana przez Farmakopeę Polską i Farmakopeę Amerykańską. Obecnie pojawiły się nowoczesne, zminiaturyzowane spektrometry Ramana, czy nawet przenośny spektrometr Ramana. Takie urządzenie posiada w swojej ofercie dystrybutor sprzętu laboratoryjnego Tusnovics Instruments.

Spektrometr Ramana Progeny TM

Jest to urządzenie najnowszej generacji, które posiada laser 1064 nm. Dzięki niemu został wyeliminowany problem dotyczący analizy próbek kolorowych. Nowy laser nie generuje efektu fluorescencji, który powodował zafałszowanie wyników pomiaru. Aparat Progeny TM jest niewielki i sprawdza się w pomiarach zarówno stacjonarnych, jak i przenośnych. Użytkownik może na nim pracować już po kilkuminutowym przeszkoleniu. Wyniki otrzymuje się po kilku sekundach. Są to informacje o nazwie związku, strukturze, wzorze, numerze CAS i zagrożeniach. Spektrometr Ramana Progeny TM posiada przyjazne oprogramowanie i możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym. Komunikacja jest możliwa za pomocą kabla USB oraz wifi. Istnieje możliwość oszacowania ilości komponentów w mieszaninie.

Zaletą jest też to, że nie ma konieczności tworzenia tabletek, bo można dokonać pomiaru zarówno roztworu wodnego, jak i substancji w stałym stanie skupienia. Pomiar może być dokonany poprzez szkło i folię. Nie ma konieczności przygotowywania próbki, a substancja pozostaje w stanie niezmienionym. Warto podkreślić, że krótki czas pomiaru i zaawansowana technologia sprzyjają obniżeniu kosztów analizy.