wykopy Kraków
Budownictwo

Wykopy i wyburzenia budynków

Wyburzenie budynku, roboty ziemne to czynności wymagające zachowania wielu procedur bezpieczeństwa znajdujących się w prawie budowlanym. Tylko wyspecjalizowane w tych zadaniach jednostki mogą skutecznie przeprowadzić działania tego typu.

Według polskiego prawa nie zawsze konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wyburzenie danego obiektu. Nie jest to wymagane w stosunku do budynków, wobec jakiego nie było konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę. W przypadku innych obiektów wymagane jest jedynie zgłoszenie. Chodzi o budynki nie przekraczające wysokości ośmiu metrów i położone jednocześnie w odległości nie mniejszej niż połowa ich wysokości od granicy działki. Każda praca wyburzeniowa powinna przebiega wedle wytycznych znajdujących się w dokumentacji rozbiórkowej.

POLECAMY: roboty ziemne, wykopy Kraków, praca budowlane – LitBud

Można uznać, że cena realizowanej usługi wyburzeniowej w dużej mierze uwarunkowana jest materiałem, z jakiego został wzniesiony obiekt. Im materiał wykazuje się większą odpornością oraz twardością, tym usługa będzie droższa. Najtańsze wydają się wyburzenia drewnianych domów. Prace budowlane mogą się odbywać jedynie po przeprowadzeniu ogólnej oceny obiektu. Od tej oceny zależy na przykład to, jaka metoda wyburzenia zostanie zastosowana. Najpopularniejsze metody to – ręczna, mechaniczna oraz strzałowa. Wyburzanie budynków metodą ręczną jest stosowane jedynie w przypadku prostych budynków i wtedy, gdy chcemy zachować jak najwięcej materiałów do dalszego użytkowania. Do prac ręcznych używane są młotki, kilofy inne narzędzia.

Wyburzanie budynku metodą mechaniczną wymaga zaangażowania profesjonalnego sprzętu typu: żurawie, dźwig, koparki. Metoda strzałowa jest niezwykle efektowna, ponieważ opiera się na wykorzystaniu materiałów wybuchowych. Ta metoda stosowana jest najczęściej do wyburzania najwyższych budynków.